Polityka Prywatności i pliki Cookies

POLCAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWO–AKCYJNA

 

I. Ochrona danych osobowych:

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem z usług strony internetowej, sklepu internetowego (zwanych dalej Serwisem) w domenie *.tiom.pl. Podstawą prawną Polityki Prywatności jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

2. Administratorem danych osobowych w Serwisie jest:

POLCAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

ul. Kręta 4

05-850 Ożarów Mazowiecki

NIP: 1182084717

REGON: 146118665

KRS: 0000419894, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy (zwana dalej Spółką). Administrator danych nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych oraz prywatności Użytkowników Serwisu, Spółka opracowała wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają na celu zapewnienie poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych podczas korzystania z zawartości Serwisu.

4. Spółka stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia techniczne, fizyczne i organizacyjne w celu ochrony danych Użytkowników. Dodatkowo Serwis został wyposażony w protokół SSL, który pozwala w bezpieczny i skuteczny sposób na szyfrowanie przesyłanych danych pomiędzy Użytkownikiem korzystającym z usług oferowanych przez Serwis, a serwerem do którego wysyłane są informacje lub dane osobowe Użytkownika. Aby chronić dane osobowe Użytkowników, Spółka podjęła odpowiednie kroki w celu weryfikacji tożsamości Użytkowników, w związku z tym udzielenie dostępu do usług i danych osobowych wymaga podania identyfikatora Użytkownika i hasła. Użytkownik może w dowolnym czasie zmienić hasło.

5. Dane osobowe Użytkownika Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym. W zakresie uzasadnionym daną usługą, Spółka może poprosić Użytkownika Serwisu o podanie w formularzu następujących danych osobowych:

 1. imię, nazwisko;
 2. e-mail;
 3. numer telefonu;

7. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem nawiązania kontaktu ze Spółką.

8. Spółka może zbierać dane osobowe podane w formularzu przez Użytkowników i przetwarzać w celu:

 1. kontaktu drogą mailową lub telefonicznie,
 2. wysyłania informacji o charakterze marketingowym,
 3. odpowiedzi na zapytania o informacje nadesłane przez Użytkowników.

9. W przypadku konieczności dostarczenia zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia.

10. Dane osobowe pozostawione w Serwisie,  Spółka nie przekazuje do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

11. Administrator danych zapewnia Użytkownikowi Serwisu dostęp do swoich danych osobowych. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo przeniesienia danych. Dane będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu. Zmiany mogą być dokonywane w dowolnym czasie, po uprzednim zalogowaniu się do Serwisu lub  kontaktując się z Działem Obsługi Klienta – tel. 22 100 88 00.

12. Dane osobowe przetwarzane w celu nawiązania kontaktu ze Spółką,  w celu marketingowym, kontaktu telefonicznego, objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

13. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Użytkownik którego dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

14. Spółka zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Prywatności i zasad stosowania plików „cookies” w Serwisie, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie Ochrony Danych Osobowych oraz rozwój Serwisu internetowego. O wszelkich zmianach Spółka będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.

15. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.

II.       Polityka plików cookies:

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas ich przechowywania w urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem, który zamieszcza pliki cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu oraz uzyskuje do nich dostęp jest Administrator Serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • rozpoznanie urządzenia Użytkownika i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.

5. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach Serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki cookies stosowane w Serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od Użytkowników.

6. W Serwisie wykorzystywane są następujące pliki cookies:

 • Tymczasowe (sesyjne) - pliki tymczasowo znajdujące się w pamięci przeglądarki, które pozostają w jej pamięci do momentu zakończenia sesji (wyłączenia przeglądarki).
 • Stałe - pliki pozostające w pamięci przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez Użytkownika ustawienia przeglądarki.
 • Funkcjonalne - umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez użytkownika funkcjonalności Serwisu.
 • Zewnętrzne - pochodzące z zewnętrznej witryny która zbiera ogólne i anonimowe dane statystyczne np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług współpracujących z właścicielem Serwisu . Serwis współpracuje z Google Analytics.
 • Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Safari : http://support.apple.com/kb/PH5042

Bing: http://www.microsoft.com/PrivacyStatement/pl-pl/Bing/Default.aspx#EAB

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Tiom
Do góry